Zetwal an mwen

ZETWAL AN MWEN 

An mitan lannuit, chak fwa lalin las kléré chimen-la
Lè mwen pa sav ola pwop pyé an mwen ka méné mwen
Lè, menm zyé ouvè, mwen kon aveg, pa sav ki moun an yé
Lè kè an mwen chajé, ka pézé, anpéché mwen vansé…

An mitan tanpet, lè tout zétwel ja étenn an wo-la
Lè mwen la ka bigidi, lè an pa ni fos pou konba
Mwen toujou sonjé mwen pa tou sel : owa-w an ké trapé
On lanmen pou rilévé mwen, on zorey pou kouté

Pa lagé
Fo-w kenbé
Pa lagé

Lè mwen pa sèten sa pou mwen fè, lè an pa sav ka pou di
E menm lè mwen ka douté on jou mwen ké rivé
Mwen ka kontinyé maché, ja oubliyé an té tribiché
Pas an sav ou ké méné mwen, pas an sav ou enmé mwen

Refrain
Zétwal an syel a-w ké limé
Ou ké toujou ni on zanmi pou édé-w
La vi péké lésé-w tonbé

Konmen fwa ou fronsé sousi pas an di “wi”, san réfléchi
Konmen fwa mwen souri anba fwet a la vi
Pa vwè mwen kon sa, kè an mwen maré solid, mwen ni konfyans
Pas sé vou menm ka ban mwen fos pou kenbé
Ban fos pou kenbé Evè-w mwen pa pè,
Si-w an pé konté

Refrain
Vou é mwen nou ké rivé
Lévé zyé…
Nou ké, nou ké rivé
Fo-w ni konfyans, mwen ni konfyans.

Jodi, lè mwen ka gadé dèyè mwen ka konprann poukwa
Chimen-la mwen koumansé trasé té red kon sa
Sé sel jan mwen pé santi lanmou, fos, valè a la vi
Mwen ka di Bondyé mèsi pou sa i ban mwen Vou i ban mwen…

Florence Naprix