Soley lévé

SOLEY LÉVÉ 

Pa bizwen soley lévé
Sourir a-w ké kléré jouné an mwen
Si dèmen lapli arété tonbé
Lanmou a-w ké rouzé jadin an mwen 

Lanmou…
Tout moun ka palé di sa
Lanmou…
Mwen menm pa jen konnet sa
Poutan
Jou la mwen vini kwazé-w
Kon si
Sé vou tou sel mwen ka vwè

Vou, yenki vou
Vou, selman vou
Vou, yenki vou
Vou ! 

Refrain 

Mi la :
Pou mwen tout biten chanjé
A lè,
Vi an mwen ka koumansé
Gadé :
Mwen menm pa bizwen ayen
Sé vou
Tou sel ka konté pou mwen

Vou, yenki vou
Vou, selman vou
Vou, yenki vou
Vou ! 

Refrain 

Soley lévé an kè an mwen
Lanmou ka rouzé nanm an mwen
Jodi sé-w ki ka kléré mwen
Mwen grandi.
San vou, mwen vlé pa vwè pli lwen
Pa mandé mwen komprann ayen
Sé èvè-w tou sel mwen bizwen
Rivé pli lwen.

Refrain 

Florence Naprix