On krey bigin

ON KREY BIGIN

ASI PARE
Asi paré mwen pa bel anko
Asi paré ou lé kité mwen
Asi paré mwen fè ou kèchoy
Dèpi dé mwa ou ka néglijé mwen
E sepannan mwen toujou travay
Pou mwen té ba-w tou sa ou té lé
Mé jodi ou sé on gwo musyeu
Ou ka kité mwen pou on kannay
Alé musyeu
Sa ou fè-a pa kay poté-w bonheur
Alé engra
Ti manmay-la mwen kay swanyé-w ba-w
Alé méchan
loyé kay-la mwen kay péyé-y ba-w.
Mwen sé kréyol, mwen ni kouraj,
Mwen lé vwè-w isi a Fowdefwans.
Alé musyeu
Sa ou fè-a pa kay poté-w bonheur
Alé engra
Ti manmay-la mwen kay swanyé-w ba-w
Alé bouwo
loyé kay-la mwen kay péyé-y ba-w.
Mwen sé kréyol, mwen ni kouraj,
Mwen lé vwè-w isi a Fowdefwans !
BONE AN MWEN PATI
Ti doudou an mwen pati
San regrè i lésé mwen
E sa mwen ka risanti
Sé on gran doulè pou mwen
Sété on doudou si dou
I té telman karésan
I fè mwen konnet lanmou
Bel pawol bel sewman
Poutan pa ti ni byen lontan, mwen té adan bra-li
I té ka di mwen tou dousman i enmé mwen pou la vi
Aprézan mwen sav i byen lwen é mwen pé pa konprann
Poukisa i abandoné mwen Non mwen pé pa konprann
Ti doudou an mwen pati
San regrè i lésé mwen
Poutan i té telman janti
Lè i té ka ri ban mwen
RORO MAROTTE
Mézanmi mi Roro
Ti bonlonm manzè Fifi-a
Ka vann nouga pistach
Douvan la pot sinéma-a
Pistach-la pa ka vann
Fanm la genyen dé jou travay
Malérèz-la trimé
Voyé misyé aprann lékol
Bel tissu dernier cri
Roro pa té manké ayen
Lékol-la ka maché
Roro primyé tout moun kontan
Nen Fifi gwosè sa
La tè pa ka poté-y anko
Roro di sé doktè i lé fè
I ka sonjé papa Roro
Isenbot-la kité-y
Dèpi Roro toupiti
Rivé pou pran bacho
Tout’ krab-la mo dan barik-la
Mon bonhomme déklaré
« la société ne me plaît pas »
Fifi pa ka komprann ayen
Sé mal yo fè ti bonlonm-a
Alé chèché séansyé-a
Kout kat-la pa ba-y ayen
Roro viré bo pou bo
NI TELMAN LONTAN
Ni telman lontan
Ti doudou mwen ka véyé-w
E sé pa jodi
Ki mwen pasé nuit blanch Fok ou konprann mwen
Si jodi mwen ka fosé-w
Bondyé konprann mwen, i egzosé mwen : mi ou dan bra mwen
Si aprézan mwen ka fè-w tibwen mizè
Doudou konprann : i fok ou padoné mwen
Si tout lannuit mwen pa ka kité-w domi
Fok man karésé-w, i fok man gouté-w, i fok man manjé-w ! (x 2)
TI PAUL
Sa ki konnet TiPol
On milatres kréyol
Soti la Matinik
Vini isi Pari
On gwo pwèl ki fè-y sa
E ki méné-y juske la
Moris pa oubliyé-w, chè
Pa dézolé-w pou sa (x 2)
Ay Polo
Polo
Fout sa cho
Sa cho
A pari sé pa menm ki o koloni
Si ou peu pa
Peu pa
Rézisté
Polo
Pran kouryé, ritounen la kay manman-w (x 2)
DOUDOU PA PLERE
Lè nou fè konésans
Ay mwen pa té byen sèten
Si sa té ké diré
Mwen pa té sav ayen
A chak jou ki pasé
Mwen ka aprésyé-w
E mwen ka santi ki pa ni on dot ki pé ranplasé-w
Pou mwen trankilizé-w
Mwen pa bizwen manti
Sé pa la penn kriyé,
Babyé ni rèproché Pani bizwen bel fwaz
Ni serman d’amour
Pou byen fè-w santi lanmou-la ka bouyi adan tjè mwen
Oswè-la doudou
Non i fo pa ou pléré
Mwen pa oubliyé sa fè jodi dizan nou mayé
Si janmen on jou
Mwen fè on ti bétiz
Ou pa bizwen pè doudou,
Ay doudou, pa pléré. (x 3)