Rezon a ke

REZON A KE 

You are exactly the one I was waiting for
Could you imagine…
That you are precisely the man I was dreaming of
Hopelessly… 

Ouvè zyé a-w ti chéri :
Pa lésé-y kouyonné-w
Ou ja byen sav, chè, la vi
A pa kont de fé
Pou sa lanmou ja fè-w sibi
Tjè raché, zyé néyé
Anba dlo a komédi
Nonm enmé jouwé !

Non, tala diféran
I ni on dot jan
Lè an ka gadé-y, sé mwen an ka vwè
Ni pawol san palé,
Touvé san chèché.
Ou té’é di i fet yenki pou mwen.

Tout nonm konnet powézi
Pou plen tet a jenn fi
Jou tan cher-la di « wi »
Pou on méyè lavi.
Mé lè travay-la fini
Bel pawol, bel figi
Ka disparet, mi ma fi !
Sé sa ou vlé, chéri ?

Non, an zyé-y ni respé
E sensérité
Men a-y plen dousè
Pou i mannyé mwen
É si mwen troublé
Mwen pa ka douté :
Ansanm nou ké fè on bout chimen

Fè atansyon ti mafi
La vi sé pa kont de fé…

An ki jan pou mwen aji :
Sé li mwen vlé.

Pas toupatou lanmou pasé,
sé doulè ka rété !

Mwen paré a asimé paskè lanmou two bel
pou pasé a koté !

You are exactly the one I was waiting for
Could you imagine…
That you are precisely the man I was dreaming of
And you’re here… 

Florence Naprix