On lapli

ON LAPLI 

On lapli tonbé
Inondé kè a-y
Néyé tout espwa
Chayé tout rev a-y
Sé tèt bésé
On nanm griji pou afronté la vi 

Gadé jan i té ka souri,
Toupatou ka kouri,
I té ka jwi la vi,
I té ni onlo zanmi.
Lè loraj-la vini grondé,
Fè vi a-y baskilé,
Zyé a-y fèmé.

Jou papa-y vin disparet,
On nwèsè enstalé,
Solèy kité kè a-y
Limyè pa té ka antré.
Sé moman-la boug-la touvé
Pou vin terbolizé
On nanm brizé.

Olyé i té pwotéjé-y
Misyé-la montré-y yenki doulè
Olyé i té rasiré-y
Bopè-la montré-y sa ki la penn

Refrain 

Piti, papa-y té ka di-y
Ni konfyans an la vi
Si-w vlé ou ké rivé lwen
Ou ké pé konté si mwen
A lè, chak fwa i ka pwan kou,
Timoun-la ka mandé-y
O papa pasé ?

Chèché moun pou édé-y
Fanmi a-y préféré bésé zyé
Alo, pou i pa tonbé,
I fèmé kè a-y é i vansé.

Mandé-y ola i kalé
Sa i vlé, sé soti di lanfè.
Menm si pou sa i ké
Vann nanm a-y é plonjé dan nwèsè

Refrain 

Florence Naprix