Kriye mwen

KRIYE MWEN 

Kriyé mwen doudou
Mwen enmé tann vou
Kriyé mwen kon sa
Menm si an pa konnet vou
Si-w kriyé mwen « doudou »
An ké ba-w sa kon sa 

Mwen ka maché dwèt, fyè asi la tè
Pa bizwen pon nonm pou fè an vwè mizé
Ren maré, tèt séré,
Sé woulé mwen ka woulé.

Yo ka di mwen red kon woch an Granntè.
Kè an mwen pa konèt lanmou, sé dézè
Andidan ko an mwen.
Zot pa konnet nanm an mwen.

Refrain 

Si jodi mwen vin konsa sé paskè
Lanmou pa janmen poté mwen bonè.
E poutan, toubonman,
Mwen bizwen ti bwen chalè.

Si ou pé gadé mwen èvè dousè
Si-w pé palé ban mwen san-w fè mwen pè
Dé ti mo ké sifi
Pou wouvè la pot tjè-mwen

Refrain 

Pa komprann dè di sa ké fasil…
Pas apatoudi pwomèt la lin :
Si an ka santi-w two feb pou mwen
Ou pé sèten ou pé ké trapé mwen.
Mé !
Si, lè-w palé, mwen fwisonné,
Mwen ké lésé-w méné mwen la ou vlé !

Refrain 

Kriyé mwen doudou
Kriyé mwen doudou

Florence Naprix