Konsyans

KONSYANS 

Istwa an nou té’é pé si bel
Si pep an nou té sav sa i vlé mé
Gadé :
Nou ni gran gel, nou ni gran gou
Nou ka di nou paré pou lité pou
Gannyé.
Nou pé bloké tout on péyi pannan dé jou
Pou moun respèkté nou.
Mé dèpi djab-la wouvè dé bra a-y,
Pani solidarité anko.

Nou sav kè nou kapab goumé
Mé nou pisimé kritiké
Jalouzé sa dot posédé
Lè ni yonn ka poté on ganm
Olé nou ba-y fos pou lévé
Nou pisimé fè-y tribiché 

Ni sa ki ka palé palé
Ni dot anko ki tout koté
Yo vlé
Fè nou komprann yo ka woulé
Pou édé pep-la trapé sa i ka
Mandé.
Mé lè sé pou sinyé papyé,
Ba-y on lajan,
Pa ni pon moun anko.
Malérèzman, séla ki ni bon volonté
Ni twop baton an wou a yo !

Refrain 

Mwen vlé kwè on jou sa ké chanjé !
Espéré on jou nou ké pé soti adan sa !
Jénès an nou ka ba-y douvan
Pou kilti kréyol avansé
Sé vré.
Mé ni onlo, tou sa yo vlé,
Sé on swaré byen awozé
Ka ou vlé ?
Yo an tout sos, tout wélélé, yo oubliyé
Péyi-la sé ta yo.
E lè-w mandé yo ka yo ka fè pou li
Sé konsi ou méprizé yo

Mandé yo travay,
Mandé yo réfléchi,
Ba-yo on koup champan :
Sé kon sa yo ka konstwi
Yo la ka pléré,
Yo toujou ka babyé
« Péyi-la pa ka vansé »
E yo vlé tou sa chanjé
Dapré a yo…

E poutan
Gay jan yo kontan
Dèpi sé pou yo rimé ren
Yo pa menm ka sonjé dèmen

Florence Naprix