Kaz an mwen

KAZ AN MWEN 

Choubidou choubidou choubidou (x4)

On sourir asi lev a-w
Toupannan ou ka domi
Dwet an mwen an chivé a-w
Ka désiné la vi kon lanbéli.

Ou touné-w asi koté,
Pou ou pé séré mwen dan braw
Baké mwen adan rèv a-w
Si kouch la piti ni plas an kè a-w.

Tini plas an kè a-w
Plas an kè a-w
Mwen menm la, mwen telman byen
Kè a-w la vin kaz an mwen.

Tini plas an kè a-w
Plas an kè a-w
Fo pa ou mandé mwen pati :
Lontan mwen ja pri.

Dèpi lè lannuit tonbé,
Lè fo-mwen priyé Bondyé,
On sel biten mwen ka di
Sé mèsi pou lanmou, Bondyé, mèsi.

Mwen ka gadé-w ka domi
Toupannan mwen ka souri
Dlo ka koulé an zyé an mwen
On vag lémosyon bizwen chayé mwen

Si-w met lontan
Ouvè pot a-w ban mwen
Mi aprézan
Kè a-w vin kaz an mwen 

Gadé mwen an fon zyé
Ou ké vwè mwen pa mové

Si-w met lontan
Ouvè pot a-w ban mwen
Mi aprézan
Ou vlé pa kité mwen 

Vou é mwen pou la vi
Vwè pitit an nou grandi

Si-w met lontan
Ouvè pot a-w ban mwen
Mi aprézan
Kè a-w vin kaz an mwen 

Mwen ja la mwen enstalé
Pa konprann mwen ké alé pon koté

Si-w met lontan
Ouvè pot a-w ban mwen
Mi aprézan
Ou vlé pa kité mwen 

Ou fè telman chichi chéri,
Jodi nou ka jwi la vi

Si-w met lontan
Ouvè pot a-w ban mwen
Mi aprézan
Kè a-w vin kaz an mwen 

Ouvè pot a-w ban mwen
Sé lanmou mwen ka méné ba-w, doudou

Choubidou choubidou choubidou (x4)

Ouvè pot a-w ban mwen
Sé lanmou mwen ka poté
Pas èvè-w tousel mwen byen
Doudou…

Florence Naprix