Formataj

FORMATAJ 

Mi sa mwen té imajiné :
Chimen trasé, on vi réglé,
On travay byen réminéré pou on vi fad é san danjé.
Pa fè dèyè douvan kotidyen
Menm si andidan, on ti ayen
Toujou fè mwen douté kè an té pé sipoté konfowmité.
On jou, desten-la vin bo mwen
E men a-y adan men an mwen,
Zyé dan zyé,
I fosé mwen chwazi sa ki pli bon pou mwen.
Alo tout rev an té ka toufé
Pou yo pa chayé mwen alé
Lévé, monté, gwondé, an kè an mwen, yo koumansé palé.

Mwen afronté réyalité :
Jodi mwen paré pou chanté,
Mwen touvé fos pou mwen rivé di zot tout la sa mwen té vlé.
Mé pani mwayen ou esprimé,
Fè moun komprann ki moun ou yé
Si avan sa ou pa désidé rantré an moul-la yo kréyé.

Ou pé ni tout bel vwa ou vlé
Fè moun pléré, an vérité
Talan a-w sel pa ka konté : sé misyé bizwen fowmaté-w.
Ka egzijé orijinalité,
Fantézi é dékolté
Mé tansyon pou’ou pa débodé an karé-la yo désiné.
Mwen ni konfyans, mwen ké rivé

Owa a-w mwen té vin touvé
On moun pou rédé mwen réyenvanté figi a libèté.
A pa pou sa an ké asepté
Chanjé pewsonalité,
Pou fè-w kontan toupennan nanm an mwen ka gaté andidan mwen.

(Refrain)

Lésé lanmou palé
Lésé mwen fè sa mwen vlé
Lésé lanmou soti
Arété fowmaté mwen 

« Fo-w makiyé-w kon sa »
Yo ka formaté-w
« Fo-w abiyé-w kon sa »
Fè-w bwè sa yo lé
« Fo-w chanté kon tala »
Yo ka formaté-w
Ou pres ka vin fou
Ay ! 

« Pa abiyé-w kon sa »
Yo ka formaté-w
« Pa makiyé-w kon sa »
Fè-w bwè sa yo lé
« Pa chanté kon tala »
Yo ka formaté-w
Ou ké fin pa ped vou
Ah ! Ah ! 

(Refrain)

Lésé lanmou palé
Lésé mwen fè sa mwen vlé
Lésé lanmou soti
Arété fowmaté mwen 

Florence Naprix