Flanm (Mene mwen)

FLANM (MENE MWEN) 

Sizèdmaten, révey-la sonné
Zyé gran wouvè, ja ka briyé
An fon a kè an mwen ka palpité…
Mwen ka santi jodi sé tan mwen.

On lanvi ka grondé tout andidan mwen.
Fo pa-w lésé-y fané,
Dou, fo-w lévé !
Ko an mwen ka bouyonné,
Mwen vé pa rézisté :
Ou ja sav sé bonè i ké poté.

(Refrain)

Méné mwen, Dou
Fo nou vini fou
Lésé lanmou
Sé jodi pou nou viv lanmou an nou. 

Lontan nou pa fè on ti chapé
Lésé tout traka an nou dè koté
Sé batman a kè an mwen ka désidé
La ko an mwen ka chanté
La chè an mwen ka vibré

Kè an mwen ka bat fo

Pasyon-la po’o mo
Vin èvè mwen doudou
Nou kay chèché lanmou
Kè an mwen ka bat fo
Pasyon-la po’o mo
Mwen ja paré Tichou,
Méné mwen lwen, doudou !

(Refrain)

Méné mwen, Dou
Fo nou vini fou
Ban mwen lanmou
Sé pasyon ka méné vi an mwen ! 

Méné mwen, Dou
Fo nou vini fou
Viv pasyon nou
Sé jodi pou nou viv lanmou an nou ! 

Pas doudou ou savé byen
Ti flanm ka étenn èvè ayen.
Fo nou pwotéjé tan nou
Pou i kléré chimen lanmou an nou.

Méné mwen, Dou
Fo nou vini fou
Ban mwen lanmou
Sé pasyon ka méné vi an mwen

Méné mwen Dou
Kè an nou
Ka vini fou
Pou nou
Lésé lanmou
Chayé nou
Sé pasyon ka méné vi an mwen
Payapapa ! 

Florence Naprix