Doubout

DOUBOUT ! 

Lontan mwen té ja ped chimen,
Chèché on mwayen,
Pou touvé dèmen.
Tribiché si mové lidé,
Zanmi mové.

An pa té sav ola pou alé,
Ki moun pou konfyé,
Ki moun pou kouté.
Té ké vlé boujé mé an pé pa
Mwen paralyze.

Vin jwenn on boug an té konnet
I di mwen kon sa :
Lagé chivé a-w,
Oubliyé jan la vi pé red
Kouri an bwa-la,
Roupran souf a-w.
Pa la penn rété si échek
Pas a pa sa ké
Ranjé zafè a-w.
Pa oubliyé sé kè a-w ki mèt,
Sé-y ki ka méné.

(Refrain)

Si ni on sel moun
Pou édé-w sé vou
Si ni on sel moun
Pou enmé-w sé vou
Pa la penn konté
Si pon dot ki vou
Dèpi ou enmé-w
Tout moun ké suiv vou.
Dé lè ou pa sav ka pou fè,
Ou la ka soufè,
Ou ja las pran fè.
Ou ka chèché bout a chimen
Mé pa ni mwayen…

On men douvan on men dèyè,
Ou paré pou mèt
Jounou a tè.
Yo di-w soley a-w ké lévé
Mé sa pa vré !
Ki moun ki di-w sa té fasil ?
Kè ou té ké rivé
San janmen fosé ?
A pa pou sa pou’ou pé ped fil
A-w é lésé tou sa tonbé.
Fè kon mwen : souri ba la vi,
Pa ped konfyans
Douvan soufwans.
An didan-w ni tou sa ou bizwen
Pou’ou sav vwè pli lwen !

(Refrain)

Si ni on sel moun
Pou édé-w sé vou
Si ni on sel moun
Pou enmé-w sé vou
Pa la penn konté
Si on dot ki vou
Dèpi ou enmé-w
Tout moun ké suiv vou.

Florence Naprix