Fann Kann

Fann Kann

Si kon on ti zwézo asi zèl a libèté mwen té’é pé volé
Mwen pa té ké lésé pon djesponm koupé balan an mwen.

Si kon on ti foumi mwen té la ka travay red pou on moso pen
Lontan mwen té’é ja fè on ti chap èvè bannélo an mwen.

Té’é ja chapé
Vini-w èvè mwen

(Refrain)

Lè traka anlè-w
Soulajé kè a-w
Pwoblenm ka ronjé-w
Fo-w brizé chenn a-w
Djab ka ralé pyé-w
Pa abandoné
Sonjé sé lè pou fann kann

Lè ou ja a jounou
Pas ou pani zel
Lè ou ja ped gou
Pou tou sa ki bel
Andidan-w toujou
Fo-w lésé-w alé
Ké touvé fos pou fann kann

Si mwen té Bondyé ka observé nonm é fanm ka touné viré
O pli présé pou jwenn lanmo, mwen té ké ri plen vant an mwen

Nonm ka touné viré
Fanm ka touné viré
Gadé yo touné viré

(Refrain)

Lè traka anlè-w
Soulajé kè a-w
Pwoblenm ka ronjé-w
Fo-w brizé chenn a-w
Djab ka ralé pyé-w
Pa abandoné
Sonjé sé lè pou fann kann

Lè ou ja a jounou
Pas ou pani zel
Lè ou ja ped gou
Pou tou sa ki bel
Andidan-w toujou
Fo-w lésé-w alé
Ké touvé fos pou fann kann

Oubliyé sousi
Lésé ko-w alé
Mété powézi
Andidan la vi
Savouré plézi
Fè sa ou anvi
Menm si pou sa fo-w fann kann

Mwen ka pwomet vou
Lanmou é dousè
Mwen ké la toujou
Pou mété chalè
An kè a-w doudou
Pou nou ay pli lwen
E sé pou sa fo-w fann kann…

Florence Naprix